Organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera

In scopul asigurării unui proces de verificare în care compromiterea imparţialităţii să fie foarte puţin probabilă şi pentru un control adecvat asupra mecanismului de asigurare a procesului de imparţialitate, independenţă, în calitate de DIRECTOR al Organismului de Verificare, S.C. COV INSPECT S.R.L. – Organism care efectuează Verificarea Rapoartelor de Emisii de Gaze cu Efect de Seră, in conformitate cu cerintele SR EN ISO 17029:2020 Evaluarea conformitatii.Principii generale si cerinte pentru organismele de validare si verificare , SR EN ISO 14065:2021 Principii generale si cerinte pentru organismele care efectueaza validarea si verificarea informatiilor de mediu și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 2018 cu modificarile ulterioare si notat pe scurt “OEC COV-INSPECT”, cu sediul in Str. Decebal, nr. 67, Constanta, Jud. Constanta, tel / fax 0341 178 572, email: office@cov.ro, înmatriculată la RC J13/2336/2005, RO17782564, declar că:

 • OEC COV-INSPECT nu este operator care deţine sau operează o instalaţie ce desfăşoară o activitate aflată sub incidenţa Directivei 2003/87/CE, Anexa 1 si HG 780/ 2006, Anexa 1, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OEC COV-INSPECT nu este o asociaţie sau fundaţie care are ca membri acţionari ce desfăşoară o activitate aflată sub incidenţa Directivei 2003/87/CE, Anexa 1 si HG 780/ 2006, Anexa 1, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Asociatul unic al COV-INSPECT nu este acţionar şi nici administrator al operatorilor şi/sau al entităţilor care desfăşoară activităţi sub incidenţa Directivei 2003/87/CE, Anexa 1 si HG 780/ 2006, Anexa 1, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

La nivelul OEC COV-INSPECT am implementat, documentat şi urmărim îmbunătăţirea continuă a mecanismului de identificare, protecţie, supraveghere a imparţialităţii şi a conflictului de interese, parte a sistemului de management privind activitatea de verificare a emisiilor de GES prin:

 • Angajament la nivelul managementului;
 • Condiţii contractuale;
 • Proceduri documentate ale sistemului de management pentru administrarea potenţialelor situaţii generatoare de conflicte de interese şi a riscurilor privind imparţialitatea OEC COV-INSPECT care includ: identificarea şi gestionarea conflictelor de interese, identificarea riscurilor pentru imparţialitate, măsuri de protecţie a imparţialităţii;
 • Supravegherea imparţialităţii (prin personal independent de echipele de verificare).

 

Pentru asigurarea imparţialităţii la nivelul OEC COV-INSPECT am identificat riscurile şi asigurăm măsuri active de eliminare a acestora pentru:

 • Surse de venit
 • Interes propriu
 • Auto analiza
 • Familiaritate
 • Intimidare

 

01.09.2023
Director General,
Daniela ADETU