Nota de informare cu privire la protectia datelor personale

Cu privire la contractul/contractele incheiat/incheiate intre parti, va informam ca:

Datele cu caracter personal ale persoanelor de contact / reprezentanti ai ambelor Parti se vor prelucra in conditiile Regulamentului (UE) 2016/679 – privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind liber circulatie a acestor date si de abrogre a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Partile, vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, derulantilor de contract etc./reprezentantilor celeilalte Parti numai in scopul executarii Contractului si pentru a-si indeplini obligatiile care ii sunt impuse de legislatia aplicabila, precum si in scopuri legitime, cum ar fi prevenirea fraudei, realizarea raportarilor interne, aplicarea masurilor de analiza a clientelei conform legislatiei aplicabile, etc., in conditiile Regulamentului General privind protectia datelor.

Partile au obligatia de a informa direct, conform art. 12 si 13 din Regulamentul General privind protectia datelor, reprezentantii sau salariatii sai imputerniciti (persone de contact, derulant de proiect etc) in relatia cu cealata Parte cu privire la prelucrarea datelor lor de catre cealalta Parte, pentru scopuri de gestionare a contractelor incheiate intre Parti si reprezentate de acestia, pentru verificarile si raportarile prevazute in legislatia aplicabila, pentru indeplinirea unei obligatii legale, cum ar fi Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combtere  a finantarii actelor de terorism, precum si in alte scopuri legitime in functie de relatia contractuala incheiata.

Partile asigura standardele de securitate cu privire la datele cu caracter personal, asa cum prevede articolul 32 din Regulamentul General privind protectia datelor. Astfel, Partile se obliga sa ia si sa aplice toate masurile tehnice si operationale adecvate in vederea protejarii datelor cu caracter personal impotriva oricaror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat si impotriva procesarii ilegale.

S.C. COV-INSPECT S.R.L.

Director general

Adetu Daniela