Organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera

A. În cazul proiectelor ce au ca obiect instalaţii de depozitare a benzinei la terminale – noi sau modernizate – ori instalaţii de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminale (inclusiv cele la care se realizează stocarea intermediară a vaporilor) şi echipamente de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a cisternelor auto, activitatea de avizare tehnică a proiectului va cuprinde minimum următoarele verificări:

1. tema de proiectare;

2. proiectul de tehnologie;

2.1. schema tehnologică şi/sau schemele de montaj conducte şi automatizare pentru:

2.1.1. instalaţii de depozitare a benzinei la terminal;

2.1.2. instalaţii de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminal;

2.1.3. instalaţii de recuperare a vaporilor şi/sau instalaţii de incinerare a vaporilor (la terminale unde se realizează încărcarea benzinei în nave fluviale);

2.2. descrierea funcţională şi tehnologică referitoare la soluţiile tehnice prevăzute prin proiect pentru prevenirea şi limitarea emisiilor de compuşi organici volatili; performanţe/caracteristici;

2.3. cerinţe tehnice specifice instalaţiei/echipamentului/dispozitivului, stabilite prin Legea 264/ 2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv pentru sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a;

3. proiectul de plan general (încadrarea în zonă, vecinătăţi, distanţe etc.), întocmit pe baza normativelor în vigoare la data elaborării proiectului;

4. documentaţia tehnică pentru utilaje, echipamente etc.:

4.1. specificaţii de proiect sau relevee pentru utilaje şi echipamente de dotare a utilajelor (pompe, rezervoare, dispozitive de etanşare, supape, braţe de încărcare, separatoare, decantoare etc.);

4.2. desene de execuţie pentru rezervoarele de depozitare cu detalii privind sistemele de etanşare la rezervoarele cu capac flotant sau precizarea caracteristicilor tehnice ale acestora;

4.3. condiţiile tehnice de fabricaţie, control, încercări, probe;

5. proiectul de montaj, legături conducte:

5.1. plan de amplasare a componentelor instalaţiilor în cadrul terminalului;

5.2. desene de montaj şi legături conducte la utilaje, echipamente etc.;

5.3. desene cu detalii de montaj pentru braţele articulate şi dispozitivele de cuplare pentru recuperarea vaporilor;

5.4. desene de detaliu pentru conductele de legătură pentru colectare vapori, conexiuni etanşe, aerisiri etc.;

6. proiectul de automatizare:

6.1. specificaţii de proiect pentru aparatura de măsură, control şi automatizare;

6.2. specificaţii de proiect pentru detectoare şi avertizoare, dacă este cazul;

7. proiectul de instalaţii electrice:

7.1. plan de zonare;

7.2. scheme electrice, legare la pământ etc.;

8. proiectul de construcţii-instalaţii:

8.1. plan de fundaţii pentru rezervoare;

8.2. detalii de cămine, vase de scurgere;

8.3. reţea de apă şi de canalizare aferentă.

B. În cazul proiectelor ce au ca obiect instalaţii de încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la staţiile de benzină – noi sau supuse unor renovări majore – activitatea de avizare tehnică a proiectului va cuprinde minimum următoarele verificări:

1. tema de proiectare;

2. proiectul de tehnologie;

2.1. schema tehnologică;

2.2. proiectul de tehnologie, instrucţiunile de exploatare, inclusiv prezentarea detaliată a soluţiilor tehnice prevăzute pentru prevenirea şi limitarea emisiilor de compuşi organici volatili; performanţe/caracteristici ale sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa I şi etapa a II-a;

2.3. cerinţe tehnice specifice instalaţiei/echipamentului/dispozitivului, stabilite prin Legea 264/ 2017 ;

3. proiectul de plan general (încadrarea în zonă vecinătăţi, distanţe etc.), cu respectarea normativelor în vigoare;

4. documentaţia tehnică pentru utilaje, echipamente etc.:

4.1. specificaţii de proiect sau relevee pentru utilaje şi echipamentele de dotare a utilajelor (pompe, rezervoare, dispozitive de etanşare, supape, sisteme de recuperare a vaporilor de benzină etapa I şi etapa a II-a, furtune de încărcare şi recuperare vapori de benzină, separatoare, decantoare etc.);

4.2. condiţii tehnice de fabricaţie, control, încercări, probe;

5. proiectul de montaj, legături conducte:

5.1. plan de amplasare a componentelor staţiei de benzină;

5.2. plan de montaj;

5.3. desene cu detalii de montaj pentru capace de rezervoare, racorduri etc.;

5.4. desene cu detalii pentru conducte de aerisire şi sisteme de recuperare a vaporilor de benzină etapa I şi etapa a II-a;

6. proiectul de automatizare a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a I-a şi etapa a II-a:

6.1. specificaţii de proiect pentru aparatura de măsură, control şi automatizare;

6.2. specificaţii de proiect pentru detectoare şi avertizoare a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa I şi etapa a II-a, după caz;

7. proiectul de instalaţii electrice a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa I şi etapa a II-a:

plan de zonare;

8. proiectul de construcţii-instalaţii:

8.1. plan de fundaţii pentru rezervoare;

8.2. detalii de cămine, guri de descărcare;

8.3. detalii de cămine, guri de vizitare ale rezervoarelor;

8.4. reţeaua de canalizare pentru apele impurificate chimic; rigole, separator de hidrocarburi.