Organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera

Va informam ca in 20 decembrie 2017 a fost publicata LEGEA nr. 264 din privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină.

 

Prevederile prezentei legi se aplică operaţiilor, instalaţiilor, vehiculelor şi navelor fluviale utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei de la un terminal la altul, de la un terminal la o staţie de benzină sau în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină.

Prezenta lege stabileşte măsuri care au ca scop reducerea cantităţii de vapori de benzină emişi în atmosferă în timpul acestor operaţii şi/sau de către aceste instalaţii, vehicule şi nave fluvial;

Inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a şi a eficienţei de captare a acestora, altele decât cele prevăzute la art. 14 alin. (2), desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor, a echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină şi recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe cisterne mobile, se efectuează conform normelor elaborate de către autoritatea publică centrală cu responsabilităţi în domeniul economiei, aprobate prin hotărâri ale Guvernului, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

S.C. COV – INSPECT S.R.L. – Organism de Inspecţia tehnică COV isi desfasoara activitatile sale  în conformitate  cu  procedurile proprii  întocmite si aprobate conform actelor normative subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 568/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la elaborarea şi aprobarea legislaţiei subsecvente Legii Nr. 264/2017 –  Art. 20 (2).