Organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera

In aceasta sectiune puteti consulta biblioteca noastra de acreditari conforme cu legislatia specifica in vigoare.

Asociaţia de Acreditare din România – RENAR a acordat S.C. COV- INSPECT S.R.L. Constanta acreditarea ca organism de verificare a rapoartelor anuale de emisii de gaze cu efect de sera si a rapoartelor privind alte activitati in temeiul Art. 10 din Directiva 2003/87/CE.