Organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera

CERINŢE TEHNICE pentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de încărcare şi descărcare a benzinei în cisterne la terminale

1.Vaporii dezlocuiţi în timpul operaţiunii de încărcare cu benzină a unei cisterne mobile trebuie dirijaţi printr-o conductă de legătură etanşă la o unitate de recuperare a vaporilor, pentru regenerare la terminal.

Această prevedere nu se aplică cisternelor cu încărcare pe la partea superioară atât timp cât mai este permis acest sistem de încărcare.

La terminalele la care se realizează încărcarea benzinei în nave fluviale, unitatea de recuperare a vaporilor poate fi înlocuită cu una de incinerare, în cazul în care recuperarea vaporilor nu poate avea loc în condiţii de siguranţă sau este imposibilă din punct de vedere tehnic, din cauza volumului de vapori returnaţi.

În acest caz unitatea de incinerare a vaporilor trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe impuse unităţii de recuperare a vaporilor, referitoare la emisiile atmosferice generate.

La terminalele care realizează o cantitate totală tranzitată mai mică de 25.000 tone/an, recuperarea imediată a vaporilor la terminal poate fi înlocuită cu stocarea intermediară a acestora.

2.Concentraţia medie orară a vaporilor evacuaţi de la unitatea de recuperare a vaporilor – cu aplicarea corecţiei necesare pentru diluţia produsă în timpul procesului – nu trebuie să depăşească 35 g/Nm3 pentru fiecare oră.

Măsurătorile trebuie efectuate pe parcursul unei zile de lucru complete (minimum 7 ore), în condiţii normale de operare.

Metodele de măsurare pot fi continue sau discontinue. În cazul utilizării metodelor de măsurare discontinue trebuie efectuate cel puţin 4 măsurări pe oră.

Eroarea totală de măsurare datorată echipamentului folosit, gazului de etalonare şi procedurii utilizate nu trebuie să depăşească 10% din valoarea măsurată.

Echipamentul de măsurare folosit trebuie să fie capabil să măsoare concentraţii de cel puţin 3 g/Nm3 şi să aibă o precizie de cel puţin 95% din valoarea măsurată.

3.Autorităţile competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizaţiei de mediu, în condiţiile legii, impun în acordul/autorizaţia de mediu măsuri şi intervale de verificare privind traseele de conectare şi conductele pentru depistarea eventualelor neetanşeităţi.

4.Titularul activităţii care exploatează instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei în cisterne la terminale este obligat să întrerupă şi să anunţe autorităţile competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizaţiei de mediu, în condiţiile legii, în cazul apariţiei unei pierderi de vapori rezultate din operaţiunile de încărcare efectuate cu braţ articulat, în acest sens braţul articulat trebuie să fie prevăzut cu echipamente care să permită astfel de operaţiuni de întrerupere.

5.În cazul în care este permisă încărcarea prin partea superioară a cisternelor mobile, ieşirea braţului articulat de încărcare trebuie menţinută cât mai aproape de partea inferioară a cisternei mobile, pentru a se evita stropirea în timpul operaţiunii de încărcare.