Organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera

CERINŢE TEHNICE pentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de depozitare a benzinei la terminale

1. Peretele exterior şi capacul rezervoarelor supraterane trebuie vopsite într-o culoare cu indice total de reflectare a căldurii de cel puţin 70%. Aceste operaţiuni pot fi programate astfel încât să fie îndeplinite, ca o parte a programului normal de întreţinere, în cadrul unei perioade de 3 ani. Se poate acorda derogare de la această prevedere în situaţii care impun protecţia zonelor peisagistice speciale, desemnate de autorităţile competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizaţiei de mediu, în condiţiile legii. Această prevedere nu este aplicabilă rezervoarelor conectate la o unitate de recuperare a vaporilor, care se conformează cerinţelor prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2.

2.Rezervoarele cu capac plutitor extern trebuie echipate cu un sistem de etanşare primară, care să acopere spaţiul circular dintre peretele rezervorului şi marginea exterioară a capacului plutitor, şi cu un sistem de etanşare secundară montat deasupra celui primar. Sistemele de etanşare trebuie să fie astfel proiectate încât să asigure un grad de reţinere a vaporilor de cel puţin 95% din gradul de reţinere realizat de un rezervor cu capac fix de geometrie identică – diametru/înălţime -, fără dispozitive pentru reţinerea vaporilor – rezervor cu capac fix care are o singură supapă de vacuum/descărcare de presiune.

3.Toate instalaţiile noi de depozitare la terminale, la care recuperarea vaporilor este cerută conform prevederilor din prezenta din lege, cu respectarea cerinţelor tehnice cuprinse în anexa nr. 2, trebuie să fie:

a)rezervoare cu capac fix, conectate la unitatea de recuperare a vaporilor, în conformitate cu cerinţele anexei nr. 2; sau

b)rezervoare cu capac plutitor, extern sau intern, echipate cu sisteme de etanşare primară şi secundară pentru a îndeplini cerinţele de performanţă prevăzute la pct. 2.

4.Rezervoarele cu capac fix existente trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

a)să fie conectate la o unitate de recuperare a vaporilor, în conformitate cu cerinţele anexei nr. 2; sau

b)să aibă un capac plutitor intern prevăzut cu un sistem de etanşare primară, care trebuie proiectat astfel încât să asigure un grad de reţinere a vaporilor de cel puţin 90% comparativ cu un rezervor cu capac fix fără dispozitive pentru reţinerea vaporilor.

5.Cerinţele privind dispozitivele pentru reţinerea vaporilor, prevăzute la pct. 3 şi 4, nu se aplică rezervoarelor cu capac fix de la terminalele la care stocarea intermediară a vaporilor este permisă conform prevederilor pct. 1 din anexa nr. 2.