Organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera

In activitatea de verificare OEC COV INSPECT aplica tarife in concordanta cu importanta  activitatii desfasurate.

In constituirea tarifului este determinant  timpul alocat activitatii de verificare, generat de  complexitatea instalatiei, numarul de fluxuri de combustibili si materii prime, nivelurile de abordare specifice precum si cheltuielile de mentinere a acreditarii.

Calitatea deosebita a rapoartelor si documentelor in sustinerea acestora, prezentate de catre operatorii pentru care efectuam serviciul de verificare  si  nivelul de implicare al acestora in activitatea de monitorizare si raportare ne-au determinat sa aplicam si sa mentinem tarife atractive.