Organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera

S.C. COV-INSPECT S.R.L. este  acreditat de catre ORGANISMUL NAŢIONAL DE ACREDITARE din ROMÂNIA – RENAR, pentru Organism de Evaluare a Conformității care efectuează verificarea  rapoartelor privind emisiile de gaze cu efect de seră, in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 14065:2013 si a Regulamentului (UE) 2067/2018