Organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera

In scopul asigurării unui proces de verificare, fata de care diminuarea increderii clientului/partilor interesate să fie foarte puţin probabilă şi pentru un control adecvat asupra acestuia, în calitate de Director general al Organismului de Verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră, OEC COV- INSPECT – Organism care efectuează Verificarea Rapoartelor de Emisii de Gaze cu Efect de Seră in conformitate cu cerintele SR EN ISO 14065:2013 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 2018 asa cum a fost modificat și rectificat prin REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2084 AL COMISIEI din 14 decembrie 2020, cu sediul in Str. Decebal, nr. 67, Localitatea Constanta, Judetul Constanta, Tel/Fax 0341-178.572, Tel: 0741.534.168,  email: office@cov.ro, înmatriculată la RC J13/2336/2005, RO 17782564, declar că in etapa actuala

1. OEC COV-INSPECT a decis sa nu externalizeze diferitele activitati din serviciul de verificare a rapoartelor emisiilor de gaze cu efect de sera, prin angajamente contractuale cu altă organizaţie / organism de verificare.

OEC COV-INSPECT nu externalizează încheierea acordului dintre operator și verificator, evaluarea independentă sau emiterea raportului de verificare.”

2. Neutilizarea de catre OEC COV-INSPECT a externalizarii diferitelor activitati din serviciul de verificare a rapoartelor emisiilor de gaze cu efect de sera, elimina riscurile generate de o asemenea activitate si evita diminuarea încrederii în verificarile efectuate, în competenţa, obiectivitatea, imparţialitatea si integritatea sa.

3. Activitatile specifice procesului de verificare a rapoartelor emisiilor de gaze cu efect de sera sunt efectuate de catre personalul de verificare a OEC COV-INSPECT, angajat /colaborator (personal contractual), care este selectat, evaluat si autorizat oficial in conformitate cu procedurile proprii si pentru care își asumă întreaga responsabilitate pentru activitățile de verificare efectuate.

4. OEC COV-INSPECT  va informa  Organismul National de Acreditare din Romania – RENAR  despre eventuala modificare a acestei decizii.

Director General,

Daniela ADETU

04.01.2021