Organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera

In scopul asigurării unui proces de verificare, fata de care diminuarea increderii clientului / partilor interesate să fie foarte puţin probabilă şi pentru un control adecvat asupra acestuia, în calitate de Director general al Organismului de Verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră OEC COV- INSPECT, care efectuează Verificarea Rapoartelor de Emisii de Gaze cu Efect de Seră in conformitate cu cerintele SR EN ISO 17029:2020 Evaluarea conformitatii.Principii generale si cerinte pentru organismele de validare si verificare , SR EN ISO 14065:2021 Principii generale si cerinte pentru organismele care efectueaza validarea si verificarea informatiilor de mediu și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 2018 asa cum a fost modificat și rectificat prin REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2084 AL COMISIEI din 14 decembrie 2020, cu sediul in Str. Decebal, nr. 67, Localitatea Constanta, Judetul Constanta, Tel/Fax 0341-178.572, Tel: 0741.534.168, email: office@cov.ro, înmatriculată la RC J13/2336/2005, RO 17782564, declar:

1. OEC COV-INSPECT a decis sa nu externalizeze diferitele activitati din serviciul de verificare a rapoartelor emisiilor de gaze cu efect de sera, prin angajamente contractuale cu altă organizaţie/organism de verificare.
OEC COV-INSPECT nu externalizează încheierea acordului dintre operator și verificator, evaluarea independentă sau emiterea raportului de verificare.

2. Neutilizarea de catre OEC COV-INSPECT a externalizarii diferitelor activitati din serviciul de verificare a rapoartelor emisiilor de gaze cu efect de sera, elimina riscurile generate de o asemenea activitate si evita diminuarea încrederii în verificarile efectuate, în competenţa, obiectivitatea, imparţialitatea si integritatea sa.

3. Activitatile specifice procesului de verificare a rapoartelor emisiilor de gaze cu efect de sera sunt efectuate de catre personalul de verificare a OEC COV-INSPECT, angajat /colaborator (personal contractual), care este selectat, evaluat si autorizat oficial in conformitate cu procedurile proprii si pentru care își asumă întreaga responsabilitate.

4. OEC COV-INSPECT va informa Organismul National de Acreditare din Romania – RENAR despre eventuala modificare a acestei declaratii.

01.09.2023
Director General,
Daniela ADETU