Organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera

CERINŢE TEHNICE pentru proiectarea şi exploatarea echipamentelor de încărcare pe la partea Inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia la supraîncărcare a cisternelor auto

1.Cuplaje

1.1.Dispozitivul de cuplare de pe braţul articulat de încărcare trebuie să fie un cuplaj-mamă care să se poată asambla cu un cuplaj-tată de 4 inch American Petroleum Institute-API (101,6 mm), situat pe vehicul, în conformitate cu:

– Practica recomandată API-1,004, ediţia a 7-a, noiembrie 1988.

Încărcarea pe la partea inferioară şi recuperarea vaporilor pentru vehiculele-cisternă MC-306 (secţiunea 2.1.1.1 – Tipuri de dispozitive de cuplare folosite pentru încărcare pe la partea inferioară)

1.2.Dispozitivul de cuplare pentru colectarea vaporilor de pe furtunul de colectare a vaporilor, montat pe braţul articulat, trebuie să fie un cuplaj-mamă cu camă şi canelură, care trebuie să se poată asambla cu un cuplaj-tată cu cama şi canelura de 4 inch (101,6 mm), situat pe vehicul, în conformitate cu:

– Practica recomandată API-1.004, ediţia a 7-a, noiembrie 1988.

Încărcarea pe la partea inferioară şi recuperarea vaporilor pentru vehiculele-cisternă MC-306 (secţiunea 4.1.1.2 – Dispozitiv de cuplare pentru recuperare vapori).

2.Condiţii de încărcare

2.1.Debitul normal de încărcare a benzinei trebuie să fie de 2.300 l/minut (maximum 2.500 l/minut) pe braţ articulat de încărcare.

2.2.În cazul în care terminalul operează la capacitatea maximă, este permisă generarea în sistemul de colectare a vaporilor (inclusiv unitatea de recuperare a vaporilor) al braţului articulata unei contrapresiuni maxime de 55 milibari, pe partea de vehicul unde este focalizat dispozitivul de cuplare pentru colectarea vaporilor.

2.3.Toate vehiculele cu încărcare prin partea inferioară aprobată trebuie să fie prevăzute cu o placă de identificare pe care se va specifica numărul maxim permis de braţe articulate de încărcare care pot opera simultan şi fără pierdere de vapori prin supapele compartimentelor P (benzina) şi V (vapori), atunci când presiunea maximă de întoarcere în instalaţie este de 55 milibari, conform specificaţiei prevăzute la pct. 2.2.

3.Legarea la pământ a vehiculului/detectarea supraîncărcării

Braţul articulat de încărcare trebuie să fie prevăzut cu o unitate de control şi detectare a supraîncărcării, în protecţie intrinsecă, care, atunci când este conectată la vehicul, trebuie să dea un semnal de permisiune pentru a permite încărcarea atât timp cât senzorii de supraîncărcare nu detectează nivelul maxim admisibil.

3.1.Vehiculul trebuie să fie conectat la unitatea de control de pe braţul articulat printr-un conector electric standard industrial de 10 pin. Conectorul-tată trebuie montat pe vehicul, iar conectorul-mamă trebuie ataşat la un cablu mobil conectat la unitatea de control montată pe braţul articulat.

3.2.Detectorii de nivel maxim de pe vehicul trebuie să fie senzori termistor bifilari, senzori optici bifilari, senzori optici multifilari (5 fire) sau un echivalent compatibil, care să asigure protecţia intrinsecă a sistemului. Termistorii trebuie să aibă un coeficient de temperatură negativ.

3.3.Unitatea de control amplasată pe braţul articulat trebuie să fie compatibilă atât cu sistemul bifilar, cât şi cu sistemul multifilar (5 fire) ale vehiculului.

3.4.Vehiculul trebuie să fie legat la braţul articulat prin conductorul de întoarcere (fir neutru) al senzorilor de supraîncărcare, care se va lega la conectorul-tată de 10 pin prin intermediul şasiului vehiculului. Conectorul-mamă de 10 pin trebuie să fie conectat la carcasa unităţii de control, carcasă care trebuie să fie conectată la legătura cu pământul a braţului articulat.