Organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera

CERINŢE TEHNICE pentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de încărcare şi depozitare la staţiile de benzină şi terminalele unde se realizează stocarea intermediară a vaporilor

Vaporii dezlocuiţi în procesul de distribuţie a benzinei în instalaţiile de depozitare ale staţiilor de benzină şi în rezervoarele cu capac fix utilizate pentru stocarea intermediară a vaporilor la terminale trebuie să fie returnaţi în cisterna mobilă din care se descarcă benzina, prin intermediul unei conducte de legătură etanşe.

Operaţiunile de încărcare nu pot avea loc dacă nu există amenajările necesare sau acestea nu funcţionează corespunzător.