Organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera

Managementul la cel mai inalt nivel din cadrul Organismului OEC COV-INSPECT care efectuează Verificarea Rapoartelor de Emisii de Gaze cu Efect de Sera, adopta prezenta politica privind managementul activitatii de verificare, in scopul obtinerii increderii partilor interesate, in conformitate cu SR EN ISO/IEC 17029:2020, SR EN ISO 14065:2021, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 2018, asa cum a fost modificat și rectificat prin REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2084 AL COMISIEI din 14 decembrie 2020 si cu cerintele Organismului National de Acreditare – RENAR.

OEC COV-INSPECT asigura aplicarea urmatoarelor principii si decizii in politica sa privind:

 • Impartialitatea, independenta si integritatea
  • Managementul de la cel mai inalt nivel din cadrul OEC COV-INSPECT actioneaza in mod impartial si evita conflictele de interese inacceptabile.
  • Deciziile sale se bazeaza pe dovezi obiective, obtinute in procesul de verificare si nu sunt influentate de alte interese sau alte parti.
  • A decis documentarea, implementarea și menținerea unui sistem de asigurare a impartialitatii, independentei si integritatii, in cadrul procesului de verificare.
 • Garantarea competentei personalului de verificare si auxiliar activitatii de verificare
  • Managementul de la cel mai inalt nivel din cadrul OEC COV-INSPECT garanteaza ca personalul OEC COV-INSPECT implicat in activitatea de verificare si auxiliar activitatii de verificare dispune de cunostintele, abilitatile, experienta, infrastructura suport si capacitatea necesara pentru a efectua activitatile de verificare.
 • Confidentialitate
  • OV COV INSPECT isi asuma responsabilitatea pentru managementul tuturor informatiilor obtinute sau create in timpul efectuarii activitatilor de verificare.
  • Managementul de la cel mai inalt nivel din cadrul OEC COV-INSPECT asigura clientii sai ca informatiile confidentiale obtinute sau create pe parcursul activitatilor de verificare sunt protejate si nu sunt dezvaluite in mod necorespunzator.
  • In cadrul OEC COV-INSPECT se vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, derulantilor de contract, reprezentantilor celeilalte Parti numai in scopul executarii Contractului si pentru a-si indeplini obligatiile care ii sunt impuse de legislatia aplicabila, precum si in scopuri legitime, cum ar fi prevenirea fraudei, realizarea raportarilor interne, aplicarea masurilor de analiza a clientelei conform legislatiei aplicabile, etc., in conditiile Regulamentului General privind protectia datelor.
  • Datele cu caracter personal ale persoanelor de contact / reprezentanti ai ambelor Parti se vor prelucra in conditiile Regulamentului (UE) 2016/679 – privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogre a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
  • Managementul de la cel mai inalt nivel din cadrul Organismului care efectuează verificarea Rapoartelor de Emisii de Gaze cu Efect de Sera – OEC COV-INSPECT, nu va dezvalui unei terţe părţi informaţii care nu sunt publice despre un client, fără acordul expres al acelui client sau acelei părţi responsabile.
  • Va informa clientul şi dacă este cazul, partea responsabilă înainte de a face publice orice informaţii atunci când este cerut de prevederile de comunicare ale programului GES corespunzător.
  • OEC COV-INSPECT asigura şi utilizeaza echipamente si servicii de manipulare în siguranţă a informaţiilor confidenţiale.
 • Tratarea apelurilor si reclamatiilor

Managemntul de la cel mai inalt nivel din cadrul OEC COV-INSPECT, asigura partile interesate de tratarea corespunzatoare a apelurilor si reclamatiilor si intelege ca:

  • Rezolvarea eficace a apelurilor si reclamatiilor – constituie pentru OEC COV-INSPECT, clientii sai si pentru toate partile interesate, un mijloc important de protejare impotriva erorilor, omisiunilor sau comportamentului inadecvat si un mijloc de furnizare a increderii in procesul de verificare.
  • Investigarea si luarea deciziei referitoare la apeluri si reclamatii – nu va avea ca rezultat nicio actiune discriminatorie asupra apelantului/reclamantului.
  • Tratarea cu prioritate a oricarui apel si oricarei reclamatii – asigura respectarea pricipiilor de transparenta, confidentialitate si impartialitate.
 • Comunicarea cu clientul/ partea responsabila si Organismul National de Acreditare RENAR

Managemntul de la cel mai inalt nivel din cadrul OEC COV-INSPECT asigura ca procesul de comunicare cu clientul/ partea responsabila si Organismului National de Acreditare RENAR se desfasoara conform reglementarilor si ca are ca scop identificarea cerintelor si nevoilor proprii sens in care solicita si furnizeaza informatii în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 2018, asa cum a fost modificat și rectificat prin REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2084 AL COMISIEI din 14 decembrie 2020.

OEC COV-INSPECT analizeaza cu reponsabilitate eventuala solicitare a operatorului cu privire la autorizarea acestuia de a utiliza referiri la verificarea sa;

 • Analiza permanenta a riscului financiar, economic si reputational

Managementul la cel mai inalt nivel din cadrul OEC COV-INSPECT recunoaste expunerile sale la riscuri financiare, economice si reputationale rezultate din activitatea de verificare, precum si din realizarea obiectivelor sale strategice, si asigura identificarea riscurilor, evaluarea, monitorizarea si controlul acestora in vederea mentinerii lor la niveluri acceptabile.

Prin aplicarea acestor principii si decizii in activitatea sa Managementul la cel mai inalt nivel din cadrul
OEC COV-INSPECT asigura:

 • Respectarea reglementarilor legale în vigoare, aplicabile procesului de verificare.
 • Satisfacerea in mod constant a cerintelor clientilor si a tuturor partilor interesate referitor la procesul de verificare.
 • Imbunatatirea continua a propriului sistem de management.
 • Cresterea cotei de piata prin credibilitate si recunoastere nationala.

In calitate de Director General, pentru atingerea acestor obiective, ma angajez in numele OEC COV-INSPECT, sa respect toate reglementarile aplicabile si sa asigur toate resursele necesare pentru implementarea politicii privind managementul activitatii de verificare, în conformitate cu cerinţele SR EN ISO/IEC 17029:2020, SR EN ISO 14065:2021, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 2018 asa cum a fost modificat și rectificat prin REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2084 AL COMISIEI din 14 decembrie 2020 si cu cerintele Organismului National de Acreditare.

 

01.09.2023
Director General,
Daniela ADETU