ANGAJAMENT PRIVIND ASIGURAREA IMPARTIALITĂŢII

In scopul asigurării unui proces de verificare în care compromiterea imparţialităţii să fie foarte puţin probabilă şi pentru un control adecvat asupra mecanismului de asigurare a procesului de imparţialitate, independenţă, în calitate de DIRECTOR al Organismului de Verificare, S.C. COV INSPECT S.R.L. – Organism care efectuează Verificarea Rapoartelor de Emisii de Gaze cu Efect de Seră, in conformitate cu cerintele SR EN ISO 14065:2013 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 2018 asa cum a fost modificat și rectificat prin REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2084 AL COMISIEI din 14 decembrie 2020 si notat pe scurt “OEC COV-INSPECT”, cu sediul in Constanta, Str. Decebal, nr. 67, Jud. Constanta, tel / fax 0341 17 85 72, email: office@cov.ro, înmatriculată la RC J13/2336/2005; RO 17782564, declar că:

 • OEC COV-INSPECT nu este operator care deţine sau operează o instalaţie ce desfăşoară o activitate aflată sub incidenţa Directivei 2003/87/CE, Anexa 1 si HG 780/ 2006, Anexa 1, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OEC COV-INSPECT nu este o asociaţie sau fundaţie care are ca membri acţionari ce desfăşoară o activitate aflată sub incidenţa Directivei 2003/87/CE, Anexa 1 si HG 780/ 2006, Anexa 1, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Asociatul unic al COV-INSPECT nu este acţionar şi nici administrator al operatorilor şi/sau al entităţilor care desfăşoară activităţi sub incidenţa Directivei 2003/87/CE, Anexa 1 si HG 780/ 2006, Anexa 1, cu modificarile si completarile ulterioare.

La nivelul OEC COV-INSPECT am implementat, documentat şi urmărim îmbunătăţirea continuă a mecanismului de identificare, protecţie, supraveghere a imparţialităţii şi a conflictului de interese, parte a sistemului de management privind activitatea de verificare a emisiilor de GES prin:

 • Angajament la nivelul managementului;
 • Condiţii contractuale;
 • Proceduri documentate ale sistemului de management pentru administrarea potenţialelor situaţii generatoare de conflicte de interese şi a riscurilor privind imparţialitatea OEC COV-INSPECT care includ: identificarea şi gestionarea conflictelor de interese, identificarea riscurilor pentru imparţialitate, măsuri de protecţie a imparţialităţii;
 • Supravegherea imparţialităţii (prin personal independent de echipele de verificare).

Pentru asigurarea imparţialităţii la nivelul OEC COV-INSPECT am identificat riscurile şi asigurăm măsuri active de eliminare a acestora pentru:

 • Surse de venit
 • Interes propriu
 • Auto analiza
 • Familiaritate
 • Intimidare

04.01.2021

Director General,

Daniela ADETU