Declaratia managementului de la cel mai inalt nivel privind neutilizarea externalizarii activitatilor de verificare de catre organismul de verificare OEC COV-INSPECT

In scopul asigurării unui proces de verificare credibil şi pentru un control adecvat asupra acestuia, în calitate de Director general al Organismului de Verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră, OEC COV- INSPECT – Organism care efectuează Verificarea Rapoartelor de Emisii de Gaze cu Efect de Seră in conformitate cu cerintele SR EN ISO 14065:2013 și Regulamentul (UE) 2067/2018, cu sediul in Str. Decebal, nr. 67, Localitatea Constanta, Judetul Constanta, tel. 0341-178.572/0726-239.794 fax 0241-694.988,  email: office@cov.ro, înmatriculată la RC J13/2336/2005, RO 17782564, declar că in etapa actuala

1.OEC COV-INSPECT a decis sa  nu externalizeze diferitele activitati din serviciul de verificare a emisiilor de gaze cu efect de sera, prin angajamente contractuale cu altă organizaţie/organism de verificare.

2.Neutilizarea de catre OEC COV-INSPECT a externalizarii diferitelor activitati din serviciul de verificare a emisiilor de gaze cu efect de sera, elimina riscurile generate de o asemenea activitate si evita diminuarea încrederii în verificarile efectuate, în competenţa, obiectivitatea, imparţialitatea si integritatea sa.

3.Activitatile specifice procesului de verificare a emisiilor de gaze cu efect de sera sunt efectuate de catre personalul de verificare a OEC COV-INSPECT, angajat /colaborator (subcontractat) , care este selectat, evaluat si autorizat oficial in conformitate cu procedurile proprii si pentru care  isi asuma responsabilitatea;

4.OEC COV-INSPECT  va informa  Organismul National de Acreditare din Romania – RENAR  despre eventuala modificare a acestei decizii.

Director General,

Daniela ADETU

15.03.2019